เข้าใจ

นี่คือแอพ 'เข้าใจ'

เพราะใครๆ ต่างก็ต้องการความเข้าใจ แอพนี้จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการทำความเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่น

แอพ "เข้าใจ" สร้างสรรค์ขึ้นมาบนพื้นฐานของ Nonviolent Communication (NVC)